Bewustzijn creëren

Naarmate de groei van ons wereldwijde team versnelt, is het belangrijk dat iedereen begrijpt wat diversiteit en inclusie eigenlijk inhoudt bij Hilti. We moeten ons allemaal bewust zijn van onze percepties, maar ook van ons gedrag en de impact ervan op anderen.

Om dit te bereiken, hebben we een reeks workshops ontwikkeld en diversiteit en inclusie in onze trainingsprogramma's opgenomen.

 

Zo kunnen de medewerkers onze waarden Diversiteit en Inclusie beter begrijpen en verdedigen. Om de voortgang te kunnen meten, hebben we de dimensie "Betrokkenheid en Inclusie" toegevoegd aan ons jaarlijks onderzoek onder onze medewerkers.

Diversiteit en Inclusie begrijpen

Diversiteit verwijst naar onze verschillen, maar ook naar onze overeenkomsten. Om aan medewerkers uit te leggen wat diversiteit en inclusie zijn, gebruiken we de analogie van de boom (die je hier kunt zien).

De bladeren en de stam van de boom zijn alle gemakkelijk zichtbare aspecten van diversiteit. Maar wat onder de oppervlakte is, namelijk de wortels, is net zo belangrijk. Het is het essentiële deel van de boom dat we niet zien. Dat zijn de onzichtbare aspecten van diversiteit.

 

Om de boom te laten groeien, heeft hij zon, regen en voedselrijke grond nodig: de juiste omgeving. Dat is waar inclusie over gaat: de verschillen omarmen, waarderen en respecteren, terwijl we banden aanknopen met mensen die niet op ons lijken. Dit helpt ons nieuwe perspectieven te vinden die leiden tot een rijkere en creatievere werkplek.
 

Diversiteit en Inclusie in onze HR-processen opnemen

Ons competentiemodel is een wereldwijd raamwerk voor het rekruteren, ontwikkelen en ondersteunen van onze medewerkers. Het is gebaseerd op consistente gedragsdimensies die nauw verbonden zijn met de activiteit van het bedrijf om de prestaties te verbeteren. We hebben de nodige afstand genomen om er zeker van te zijn dat dit competentiemodel rekening houdt met onze verplichtingen inzake diversiteit en inclusie. We hebben ook de dimensie “inclusieve samenwerking” toegevoegd aan al onze opleidingen, zodat zij wordt beschouwd als een kerncompetentie voor het bedrijf.

 

Andere processen zijn ook aangepast om onze inclusie en openheid voor diversiteit te versterken. Zo lanceerden we “Beyond Bias”-werkgroepen in ons wereldwijde leiderschapstrainingsprogramma. Zo hebben alle managers geleerd hoe ze de tools moeten gebruiken om zo objectief mogelijke beslissingen te kunnen nemen.

Om de werkomgeving zo inclusief mogelijk te maken, moeten we flexibeler zijn wat betreft de beste oplossingen voor onze werknemers in elke fase van hun carrière en hun privéleven. Daarom hebben we de beste manieren gevonden om een moderne en flexibele werkomgeving te ontwikkelen.

 

Thans worden deze oplossingen in de verschillende landen geïmplementeerd door rekening te houden met ieders specifieke behoeften en de lokale wetgeving.