"Mixed teams bring better results. As an integral part of our Champion 2020 business strategy, diversity plays a significant role. Being inclusive makes us more innovative, more flexible and ultimately stronger. Our aim is to build a more balanced leadership, while continuing to fill 80% of leadership positions from within. We are on track to meet a first milestone of 20% females in leadership ahead of our 2020 aspiration. We now turn our attention to reviewing ambition levels for 2030."

                 Christoph Loos
                 CEO Hilti Group

Wat we doen

Ontdek wat wij als bedrijf doen om Diversiteit en Inclusie in onze dagelijkse activiteiten te verweven.

“Diversiteit omvat alle zichtbare en onzichtbare aspecten van onze verschillen en onze overeenkomsten. Als bedrijf streven we ernaar diversiteit te ontwikkelen.
Diversiteit als zodanig heeft alleen zin als verschillende mensen hun waarden, hun eigen visie en nieuwe ideeën kunnen inbrengen. Dat is wat we bedoelen met inclusie. We moeten ervoor zorgen dat al onze medewerkers gewoon kunnen zijn wie ze willen zijn.”

Jörg Kampmeyer – Financieel directeur van de Hilti groep, Lid van het uitvoerend comité