HOE KAN JIJ SAMEN MET HILTI BIJDRAGEN AAN DIVERSITEIT EN INCLUSIE?

Wanneer we met een wereldwijd team werken, is diversiteit slechts een deel van de oplossing. Een divers team brengt immers ook de nodige uitdagingen met zich mee. We voelen ons van nature aangetrokken tot wie op ons lijkt. Dat kan ons ertoe brengen de bijdrage van anderen uit te sluiten. Toch is het juist het vermogen om dingen door de ogen van anderen te zien, dat ons de nodige perspectieven geeft om creatief, innovatief en effectief te zijn.
 

Maar dat kan alleen als medewerkers naar elkaar luisteren en het gevoel hebben dat hun mening ertoe doet. Dat wordt inclusie genoemd.
 

Wereldwijd worden verschillende initiatieven genomen om voor iedereen een aangename werkomgeving te creëren. We bevorderen de bewustmaking van medewerkers tijdens workshops of vergaderingen. Daarnaast moedigen we medewerkers aan om ideeën uit te wisselen en hun bewustzijn te vergroten. We hebben ook met succes mentorschapsprogramma's gesponsord in tal van organisaties over de hele wereld.

Team Camps

Ruim 75 jaar geleden besefte Martin Hilti al hoe belangrijk het is dat mensen zich betrokken voelen bij waardecreatie en het gevoel hebben deel uit te maken van een succesvol team. Het enthousiasme waarmee hij zijn medewerkers behandelde, leidde en inspireerde, heeft de bedrijfscultuur van Hilti beïnvloed. Om dit momentum door de jaren heen te behouden, is een sterke bedrijfscultuur nodig, gefundeerd op kernwaarden en een missie.

Elk jaar investeren we in Team Camps. Deze workshops zijn bedoeld voor alle medewerkers wereldwijd en hebben alleen betrekking op onze bedrijfscultuur. Team Camps zijn gebaseerd op drie hoofdelementen: bijdrage aan het bedrijf, teambuilding en persoonlijke reflectie. Het is een gelegenheid voor de medewerkers om ervaringen uit te wisselen, van elkaar te leren en nieuwe initiatieven te definiëren en te implementeren om ons dagelijks werk te verbeteren. Het nieuwste Team Camp, Pit Stop Champion 2020, concentreerde zich vooral op het thema Inclusie.

Own It!

Own It! is onze door werknemers geleide groep, gefocused op diversiteit en inclusie. Wij zorgen simpelweg voor een budget en sponsors vanuit de business. Daarna beslissen de teamleden zelf welke programma's nodig zijn om inclusie verder te verweven in hun werkomgeving. Van lunches die draaien drond taal en workshops waar je elkaar leren kennen tot mentoring programma's. De Own It! groep staat toe de noden van onze teamleden te verzorgen door hen ownership te geven over activiteiten rond inclusie.

Deelnemen aan de Own It! groep moedigt teamleden van verschillende departementen aan om samen te werken. Het is een fantastische manier voor teamleden om nieuwe competenties te ontwikkelen en om te leren van de ervaringen van anderen.
 

EEN EIGEN EXTERN NETWERK ONTWIKKELEN

Catalyst is de belangrijkste non-profitorganisatie die zich richt op het vooruithelpen van vrouwen in het bedrijfsleven dankzij inclusie. Door de publicatie van onderzoek, tools en thought leadership begeleidt Catalyst de mentaliteitsverandering om een werkomgeving te creëren waarin iedereen kan slagen. Al meer dan 50 jaar werkt Catalyst aan het veranderen van de wereld door zich telkens op één werkplek tegelijk te richten.

Hilti is in 2014 een wereldwijde samenwerking aangegaan met Catalyst en we vertrouwen voortdurend op hun onderzoek en ondersteuning om ons inclusieproces te ontwikkelen. Om het tempo te versnellen, heeft Catalyst het initiatief Catalyst CEO Champions for Change gecreëerd. Dat initiatief brengt meer dan 40 verschillende mondiale bedrijfsleiders en hoger leidinggevenden samen die diversiteit en inclusie aanmoedigen binnen hun organisatie. We zijn er trots op dat we zijn gekozen als de stichtende partner van dit initiatief. Met Catalyst en andere internationale bedrijven versterken we diversiteit, inclusie en gendergelijkheid in onze dochterondernemingen.. 

 

MET ONBEWUSTE VOOROORDELEN OMGAAN

We hebben “Beyond Bias”-workshops ontwikkeld om het probleem van onbewuste vooroordelen met onze managers over de hele wereld aan te pakken. Door deze workshops te koppelen aan belangrijke beoordelingsprocessen, zoals ontwikkeling of rekrutering van mensen, helpen we managers hun persoonlijk denken te verbeteren en zich bewuster te worden van hun eigen vooroordelen. Zo zijn ze beter uitgerust om meer objectieve en verstandige beslissingen te nemen.

De volgende stap in dit leerproces is de analyse van de uitdagingen en kansen die inherent zijn aan het leiden van gemengde teams. Ons doel is om onze medewerkers beter te begrijpen en flexibel in te spelen op hun behoeften. 
 
 

Wat we doen

Ontdek wat wij als bedrijf doen om Diversiteit en Inclusie in onze dagelijkse activiteiten te verweven.

“Iedereen is zo aardig hier! Diversiteit, de inclusie van mensen van over de hele wereld, ongeacht je nationaliteit of je huidskleur, dat ervaren we omdat we allemaal hetzelfde doel hebben!”

Sam - Business Development Manager - Shanghai